Welkom op de site van CaSO4 bv.

Het aantal leegstaande gebouwen groeit. In de loop der jaren neemt het leefcomfort van gebouwen af en lopen de onderhoudskosten op. Een oud en oncomfortabel gebouw kan een negatieve invloed op de werksfeer en arbeidsproductiviteit hebben. Het gebouw wordt moeilijker te exploiteren. Vaak bieden de gebouwen nog goede mogelijkheden voor herbestemming. Opvallend is dat een groot deel van de gebouwen een maatschappelijke functie krijgt.
Ook een verouderde woning kan door een juiste renovatie weer een optimaal leefklimaat bieden.
CaSO4 renoveert bestaande woning- en utiliteitsbouw en zorgt samen met onze opdrachtgever voor de juiste herbestemming.

Het herbestemmen en hergebruiken van bestaande gebouwen is elke keer een uitdaging. Samen met onze opdrachtgever slagen wij er in om renovatie en hergebruik van woon- en leefruimte tot een goed resultaat te bewerkstelligen. Philipsdorp fases 2 is een zeer geslaagd voorbeeld van transformatie en duurzaam renoveren. 

_SDB9507   _SDB9463 Avondaanzicht collins 058